Historier fra det virkelige liv ... 3+4=7

Livets Gud

Han som elsker dig,

ligesom han elsker mig,

ønsker dig at hente,

og ikke lade dig vente,

 

En dag kommer han,

og ingen i verden kan,

frelses som det var ment,

da er det for sent,

 

Kun gennem Jesus du frelses,

hos ham du renses,

fra al din synd,

du hives op af det dynd,

 

Dit liv er dejligt på jord,

men bedre hvor han bor,

i himmelen du skal engang,

bo en tid så dejlig lang,

 

Vil du gøre evigheden til en leg,

da vil vi gå den vej,

da skal engang vi le,

og til Herren Jesus be,

 

Han vil ikke lade det glippe,

ikke lade din fod vippe,

vakle skal du ej,

hvis du går hans vej,

 

 

Vil du følge Jesus i aften,

lad dog ham få magten,

over dit liv og lykke,

han vil gøre dig til helligt smykke,

 

Vandre i Herrens skygge,

på det dit liv skal bygge,

lad ham vise vejen,

for nu er du hans ejen,

 

På korset han døde,

for dit liv at bøde,

i dåben du tog bad,

nu kan du leve fri og glad,

 

Ved dåb og tro,

skal der bygges bro,

mellem Gud og dig den går,

kærligheden derfra dig når,

 

Jesus er den bro,

hvorpå dit liv skal bo,

Gud har til dig en pagt,

fra graven den er bragt,